Kişisel Veri Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla 3830863463463400001 Mersis No’lu Zeynep Betül  Süleyman Zarif Film ( “Şirket”) olarak, web sitesi (“Web Sitesi”) ve mağazalarımızda sunulan hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin gizliliğinin korunmasına ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda, Şirketimiz Şirket Web Sitesi ve mağazalarımızda sunulan hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen haller çerçevesinde KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.
KVKK kapsamında, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerinizin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarıldığı kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Şirket Olarak Hangi Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayalı Olarak İşliyoruz?
    •    Potansiyel müşterimiz olmanız halinde Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki şekildedir:
Kimlik verileriniz (adınız, soyadınız) ve iletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz, talebinizin evinize posta/kargo yoluyla gönderimini talep etmeniz halinde posta adresiniz):
Söz konusu kişisel verileriniz, KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:
    •    Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
    •    Sizlere daha iyi hizmet verebilme, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme,
    •    Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.
KVKK Madde 5/2 maddesi kapsamında ise açık rızanız olmaksızın (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iv) ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:
    •    Verilerin doğru ve güncel tutulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu),
    •    Veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu),
    •    Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak (Kanunen işlenmesi zorunlu olması,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması),
    •    Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
    •    Mağazalarımızdan alışveriş yaparak müşterimiz olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki şekildedir:
Kimlik verileriniz (adınız, soyadınız,), iletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz, evinize teslimat talep etmeniz halinde posta adresiniz),  finansal verileriniz (fatura bedeli, ödeme yöntemi):
Söz konusu kişisel verileriniz, KVKK Madde 5/2 maddesi kapsamında ise açık rızanız olmaksızın (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iii) ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:
    •    Finansal işlemlerin icrası ve takibi: (faturanızın düzenlenmesi Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat, Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi ve ödeme işlemlerinin takibi amacıyla Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”,“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
    •    İade, talep ve şikayet yönetimi (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”, veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
    •    Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.
    •    Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası (ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
    •    Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi (ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
    •    Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak (Kanunen işlenmesi zorunlu olması,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
    •    Satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme ve bu kapsamda tedarik süreçleri ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
    •    Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
    •    Verilerin doğru ve güncel tutulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 
    •    Web sitemiz üzerinden üye olarak müşterimiz olmanız halinde Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki şekildedir
Kimlik verileriniz (adınız, soyadınız,  ), iletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz, posta adresiniz), , işlem güvenliği verileriniz (şifre bilgileriniz, rıza kayıtlarınız,), finansal verileriniz (kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, fatura bilgileriniz), ve diğer üyelik verileriniz (pazarlama verileriniz
KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:
    •    Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek,
    •    Sizlere daha iyi hizmet verebilmek, çeşitli avantajlar sağlayıp sunmak, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilmek,
    •    Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
    •    Sosyal medya hesaplarının ve Web Sitesi yönetilmesi,
    •    Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
    •    Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve Şirket tarafından yapılan her türlü kampanya ve etkinliklerden haberdar edilebilmeniz,
    •    Çevrimiçi ya da çevrimdışı içerik paylaşımı.
KVKK Madde 5/2 maddesi kapsamında ise açık rızanız olmaksızın (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iii) ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:
    •    Müşteri ve üyelerle akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi (“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
    •    Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerinin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
    •    Finansal işlemlerin icrası ve takibi: (faturanızın düzenlenmesi Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat, Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi ve ödeme işlemlerinin takibi amacıyla Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”,“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
    •    İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
    •    Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve bu kapsamda kampanyalar, çekilişler ve yarışmaların düzenlenmesi, sosyal sorumluluk projelerine katılım ve destek sağlanması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
    •    Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
    •    Verilerin doğru ve güncel tutulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
    •    Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası (ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
    •    Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi (ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
    •    Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, , bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak (Kanunen işlenmesi zorunlu olması,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
    •    Satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme ve bu kapsamda tedarik süreçleri ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
    •    Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi (kanunen işlenmesi zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
    •    Internet sitelerimizi daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
    •    İletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza iletilen şifre ve benzeriyle giriş yapacağınız her türlü Şirket destekli dijital platformdaki işlemlerinizin geliştirilmelerinin yapılması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
    •    İade, talep ve şikayet yönetimi (alışveriş detaylarınızı görüntüleyerek, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”, veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
Mağazalarımızı ziyaretiniz sırasında ayrıca fiziksel mekan güvenlik verileriniz (kapalı devre kamera kayıtları -CCTV) de işlenmektedir. CCTV kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye mağazalarımızda yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi CCTV Aydınlatma Metnimizden ulaşabilirsiniz.
Bunun yanı sıra, Web Sitemiz üzerinden yapmış olduğunuz alışveriş esnasında, tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimizden bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve yukarıda KVKK madde 5/1 halleri arasında sayılan veri işleme amaçları kapsamında ve KVKK m. 8/1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde yurt içinde mukim Şirket hissedarlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket iştiraklerine, alt kuruluşlarına, işletmelerine, Şirket’in her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, sosyal medya paylaşım sitelerine ve Şirket’in hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü kişiye, yine yukarıda KVKK madde 5/2 halleri arasında sayılan veri işleme amaçları ve kapsamında ve KVKK m. 8/2 uyarınca açık rızanız olmaksızın Şirket hissedarlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket iştiraklerine, alt kuruluşlarına, işletmelerine, Şirket’in her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.
Şirket sizden topladığı kişisel verilerinizi yurtiçindeki serverlarında tutmakta olup verileriniz yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza yalnızca KVKK m.9/1 uyarınca ve açık rızanız dahilinde;  Şirket tarafından kullanılan e-posta adreslerine e-posta atılması ve kullanılan e-posta sisteminin yurtdışında bulunması sebebi ile e-posta hizmet sağlayıcılarına, web sitemizde yer alan sosyal medya linklerine erişim sağlanması durumunda sosyal medya platformlarına ve web sitemiz üzerinden ödeme hizmetlerinin tamamlanması amacıyla bulut tabanlı ödeme hizmeti sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarına aktarılacaktır.
Bunun yanı sıra, şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, yeniden yapılandırılabilir, yeni şirketler satın alabilir, şirketlerimiz devredilebilir, şirketimizin öz varlıkları da dahil olmak üzere varlıklarının tümü veya bir kısmı devredilebilir, yeni şirketlerle birleşebilir veya şirketimiz içerisinde bölünmeler yaşanabilir.  Bu gibi şirket yapısındaki değişiklikler sonucunda şirketimizin kişisel veri içeren varlıkları da devredilebilir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca size ait kişisel verilerin kontrolü açısından mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla sizleri bilgilendirilecek ve gerekli hallerde açık rızanız alınacaktır.
Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir. Şirket, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, Şirket Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz Şirket tarafından silinmekte veya imha edilmektedir.
Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ile Topluyoruz?
Kişisel verileriniz; satış mağazalarımız, Web Sitesi kanalıyla veya e-posta, kısa mesaj (sms), çevrimiçi uygulamalarla veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler gibi çeşitli kanallar aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, uygulamalarımız, yazılımlarımız, sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.
Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz
Şirket, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.
Şirket, elde ettiği kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Şirket, dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kişisel verilerinizin paylaşılması durumunda, söz konusu aktarım gruplarıyla gizlilik taahhütlerine ve KVKK’ya riayet edeceğini beyan eder.
Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
Şirket, işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirket’in Aydınlatma Metni’nde yaptığı güncelleme ve değişiklikler Web Sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız Neler?
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
    •    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    •    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    •    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    •    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    •    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    •    Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    •    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
    •    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.houseofzarif.com/ internet sitemizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Ergenekon mah. Cumhuriyet caddesi. Rüyam apt. No:201 Kat:4 D:7 Şişli/ İstanbul veya İspilandit Apt. Teşvikiye Cad. No:13  K:5 34360 Şişli / İstanbul adresinde bulunan şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR